Viimeksi julkaistu 17.4.2020 10.42

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2020 vp M 16/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Eduskunta
M 16/2020 vp
PeVM 13/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 16/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 13/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
  Helsingissä 16.4.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri