Viimeksi julkaistu 13.5.2022 10.15

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2022 vp KAA 3/2021 vp  Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi

Asia

Eduskunnalle on 27. päivänä huhtikuuta 2021 jätetty Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi (KAA 3/2021 vp – aloitteen allekirjoittaja Tatja Jukuri). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 3/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt kansalaisaloitteeseen KAA 3/2021 vp sisältyvän ehdotuksen siltä osin kuin se koskee lainsäädäntötyön käynnistämistä.  Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto jatkaa psykoterapeuttikoulutuksen järjestämistä ja rahoitusta koskevien vaihtoehtojen selvittämistä ja ryhtyy selvitysten pohjalta pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta psykoterapeuttien ja muiden mielenterveystyössä toimivien henkilöiden riittävä saatavuus sekä palveluiden saatavuus molemmilla kansalliskielillä voidaan turvata. 
Helsingissä 5.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri