Eduskunnan kirjelmä
EK
2
2020 vp
Eduskunta
Ilmastovuosikertomus 2019
K 17/2019 vp
YmVM 1/2020 vp
Asia
Ilmastovuosikertomus 2019 (K 17/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 1/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 
Eduskunta edellyttää, että hallitus uudistaa ilmastovuosikertomusta koskevaa sääntelyä ilmastolain hallitusohjelman mukaisen tarkistamisen yhteydessä strategisempaan suuntaan siten, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla ilmastopoliittista keskustelua ja vahvistaa raportointia siitä, miten toimien toteutus vastaa tiukentuviin tavoitteisiin ja mitä toimia päästökehityksen saaminen toivotulle kehitysuralle edellyttää. 
Helsingissä 26.2.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 27.2.2020 11.51