Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 2/2020 vp K 17/2019 vp  Ilmastovuosikertomus 2019

K 17/2019 vp
YmVM 1/2020 vp

Asia

Ilmastovuosikertomus 2019 (K 17/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 1/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus uudistaa ilmastovuosikertomusta koskevaa sääntelyä ilmastolain hallitusohjelman mukaisen tarkistamisen yhteydessä strategisempaan suuntaan siten, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla ilmastopoliittista keskustelua ja vahvistaa raportointia siitä, miten toimien toteutus vastaa tiukentuviin tavoitteisiin ja mitä toimia päästökehityksen saaminen toivotulle kehitysuralle edellyttää. 

Helsingissä 26.2.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri