Eduskunnan kirjelmä
EK
20
2016 vp
Eduskunta
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
KAA 4/2015 vp
HaVM 8/2016 vp
Asia
Eduskunnalle on 27. päivänä marraskuuta 2015 jätetty kansalaisaloite Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen (KAA 4/2015 vp — aloitteen edustaja Jarno Tapani Rosvall, varaedustajat Jani Jukka Petteri Siira ja Toni Petri Kalevi Siira, vireillepanija Jarno Tapani Rosvall). 
Eduskunta on 11. päivänä helmikuuta 2016 lähettänyt aloitteen hallintovaliokuntaan valmisteltavasti käsiteltäväksi. 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 8/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteen. 
Helsingissä 13.9.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.9.2016 9:26