Eduskunnan kirjelmä
EK
20
2019 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
VNS 2/2019 vp
VaVM 11/2019 vp
Asia
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023 (VNS 2/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 11/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 27.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 28.11.2019 11.36