Eduskunnan kirjelmä
EK
20
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
M 17/2020 vp
PeVM 14/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (M 17/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 14/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
Helsingissä 16.4.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.4.2020 10.42