Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 20/2020 vp M 17/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

M 17/2020 vp
PeVM 14/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (M 17/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 14/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt

ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
Helsingissä 16.4.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri