Viimeksi julkaistu 17.4.2020 10.42

Eduskunnan kirjelmä EK 20/2020 vp M 17/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Eduskunta
M 17/2020 vp
PeVM 14/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (M 17/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 14/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
  Helsingissä 16.4.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri