Viimeksi julkaistu 13.5.2022 10.24

Eduskunnan kirjelmä EK 20/2022 vp KAA 5/2020 vp  Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

Asia

Eduskunnalle on 5. päivänä marraskuuta 2020 jätetty kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi (KAA 5/2020 vp – aloitteen vireillepanija Timo Larmela ja edustaja Janne Karvinen). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 6/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri