Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.19

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2018 vp K 2/2018 vp  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017

K 2/2018 vp
SiVM 6/2018 vp

Asia

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017 (K 2/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 6/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 28.9.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri