Eduskunnan kirjelmä
EK
21
2018 vp
Eduskunta
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017
K 2/2018 vp
SiVM 6/2018 vp
Asia
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017 (K 2/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 6/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 28.9.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 3.10.2018 15.48