Eduskunnan kirjelmä
EK
21
2019 vp
Eduskunta
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018
K 15/2019 vp
HaVM 4/2019 vp
Asia
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 (K 15/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 4/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 28.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 2.12.2019 10.24