Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2019 vp K 15/2019 vp  Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018

K 15/2019 vp
HaVM 4/2019 vp

Asia

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 (K 15/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Hallintovaliokunta (HaVM 4/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 28.11.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri