Viimeksi julkaistu 17.4.2020 10.45

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2020 vp M 18/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Eduskunta
M 18/2020 vp
PeVM 15/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja (M 18/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 15/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
  Helsingissä 16.4.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri