Eduskunnan kirjelmä
EK
23
2019 vp
Eduskunta
Pääministerin valinta
M 3/2019 vp
Tasavallan presidentille
Asia
Perustuslain 61 §:n mukaan eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. 
Tasavallan presidentti on 9 päivänä joulukuuta 2019 antanut eduskunnalle tiedon, että pääministeriehdokas on kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri Sanna Marin. 
Päätös
Toimitetussa äänestyksessä eduskunta on valinnut pääministeriksi tasavallan presidentin ilmoittaman pääministeriehdokkaan kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri Sanna Marinin. 
Eduskunta on päättänyt saattaa vaalin tuloksen tasavallan presidentin tietoon. 
Helsingissä 10.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 10.12.2019 14.39