Eduskunnan kirjelmä
EK
23
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
M 20/2020 vp
PeVM 17/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 20/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 17/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. 
Helsingissä 7.5.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 9.09