Viimeksi julkaistu 8.5.2020 9.09

Eduskunnan kirjelmä EK 23/2020 vp M 20/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Eduskunta
M 20/2020 vp
PeVM 17/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 20/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 17/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. 
  Helsingissä 7.5.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri