Viimeksi julkaistu 8.5.2020 9.12

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2020 vp M 21/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta 

Eduskunta
M 21/2020 vp
PeVM 18/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta (M 21/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 18/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. 
  Helsingissä 7.5.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri