Eduskunnan kirjelmä
EK
24
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta 
M 21/2020 vp
PeVM 18/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta (M 21/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 18/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. 
Helsingissä 7.5.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 9.12