Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2020 vp M 21/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta 

M 21/2020 vp
PeVM 18/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta (M 21/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 18/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt

että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. 
Helsingissä 7.5.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri