Eduskunnan kirjelmä
EK
25
2018 vp
Eduskunta
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
K 13/2018 vp
TrVM 4/2018 vp
Asia
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 (K 13/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 4/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 25.10.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 26.10.2018 14.21