Viimeksi julkaistu 9.9.2021 19.48

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2021 vp KAA 6/2019 vp  Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

KAA 6/2019 vp
VaVM 11/2021 vp

Asia

Eduskunnalle on 12. päivänä syyskuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Dieselautojen käyttövoimaveron poisto (KAA 6/2019 vp — aloitteen vastuuhenkilöt Sisko Paavola, Heino Paavola ja Tapio Mäkinen). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 11/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen. 
Helsingissä 8.9.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri