Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EK 26/2015 vp

Viimeksi julkaistu 16.12.2015 14.06

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2015 vp K 9/2015 vp  K 15/2015 vp  Hallituksen vuosikertomus 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Eduskunta
K 9/2015 vp
K 15/2015 vp
TrVM 5/2015 vp

Asia

Hallituksen vuosikertomus 2014 (K 9/2015 vp). 

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 15/2015 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 5/2015 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: 

  1. Eduskunta edellyttää, että hallitus edelleen kehittää vuosikertomusta ottaen huomioon mietinnössä aiempana esitetyt näkökohdat. Vuosikertomukseen sisältyvän aineiston tulee olla aiempaa lukijaystävällisempää ja informatiivisempaa sekä sisältää analysoitua tietoa toiminnan ja toimintamuutosten tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, erityisesti yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Vuosikertomuksesta tulee muodostua toimiva osa valtionhallinnon ja hallituksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmää, mikä edellyttää muun muassa tavoitteiden asetannan selkeyttämistä budjettia laadittaessa.  2. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen vuoden 2016 loppuun mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa sekä myös yleisemmin.  3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien ja suuren valiokunnan lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.  

   

   

  Helsingissä 1.12.2015 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri