Eduskunnan kirjelmä
EK
27
2019 vp
Eduskunta
Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali
VAA 51/2019 vp
Asia
Eduskunta on toimittanut valtakunnanoikeuden jäsenten vaalin (VAA 51/2019 vp). 
Päätös
Yksimielisessä vaalissa eduskunta valitsi valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2020—31.12.2023 seuraavat henkilöt: 
jäseneksi varatuomari, kansanedustaja Johannes Koskinen varajäsenenään kansanedustaja Tarja Filatov, 
jäseneksi oikeustieteen kandidaatti Ritva Viljanen varajäsenenään kansanedustaja Mika Kari, 
jäseneksi varatuomari, kansanedustaja Leena Meri varajäsenenään varatuomari Laura Korpinen, 
jäseneksi oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Antti Häkkänen varajäsenenään varatuomari, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen ja 
jäseneksi asianajaja Anssi Kyllönen varajäsenenään varatuomari Eeva-Maria Maijala. 
Eduskunta
lähettää ilmoituksen vaalin tuloksesta valtioneuvostolle ja valtakunnanoikeuden puheenjohtajalle. 
Helsingissä 13.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 12.09