Viimeksi julkaistu 4.6.2020 11.12

Eduskunnan kirjelmä EK 27/2020 vp M 22/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Eduskunta
M 22/2020 vp
PeVM 19/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 22/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 19/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
  Helsingissä 3.6.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri