Eduskunnan kirjelmä
EK
27
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
M 22/2020 vp
PeVM 19/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 22/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 19/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
Helsingissä 3.6.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 4.6.2020 11.12