Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 27/2020 vp M 22/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

M 22/2020 vp
PeVM 19/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 22/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 19/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt

ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
Helsingissä 3.6.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri