Viimeksi julkaistu 16.9.2021 15.00

Eduskunnan kirjelmä EK 27/2021 vp K 1/2021 vp  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

K 1/2021 vp
SiVM 8/2021 vp

Asia

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020 (K 1/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 8/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 15.9.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri