Eduskunnan kirjelmä
EK
28
2018 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
K 4/2018 vp
PeVM 5/2018 vp
Asia
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017 (K 4/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 5/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 15.11.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 19.11.2018 14.45