Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.25

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2018 vp K 4/2018 vp  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017

K 4/2018 vp
PeVM 5/2018 vp

Asia

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017 (K 4/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 5/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 15.11.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri