Viimeksi julkaistu 24.9.2021 12.48

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2021 vp K 12/2020 vp  Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

K 12/2020 vp
PeVM 11/2021 vp

Asia

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019 (K 12/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 11/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 23.9.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri