Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.40

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2016 vp VNS 6/2016 vp  Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

VNS 6/2016 vp
UaVM 9/2016 vp

Asia

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko (VNS 6/2016 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 9/2016 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että kaikki eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seuranta järjestetään myös tulevien turvallisuutta koskevien selontekojen valmistelun yhteydessä. 

 
Helsingissä 21.12.2016 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri