Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EK 29/2019 vp

Viimeksi julkaistu 17.12.2019 15.48

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2019 vp PNE 1/2019 vp  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Eduskunta
PNE 1/2019 vp
PeVM 4/2019 vp

Asia

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta (PNE 1/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 4/2019 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan eduskunnan työjärjestyksen muutoksen:

  Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta 

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
  muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 123/2019 seuraavasti: 
  17 a § 
  Tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenestä hankittava selvitys 
  Ennen tiedusteluvalvontavaliokunnan asettamista tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi tai varajäseneksi aiottu kansanedustaja pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan, sisältyykö suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 48 §:n 1 momentin perusteella tallettamiin henkilötietoihin tietoja asianomaisesta kansanedustajasta. 
   Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
   Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
  Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1päivänätammikuuta 2020. 
   Lakiehdotus päättyy 
  Helsingissä 16.12.2019 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri