Viimeksi julkaistu 12.6.2020 10.21

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2020 vp VNS 1/2020 vp  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024

Eduskunta
VNS 1/2020 vp
VaVM 7/2020 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024 (VNS 1/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 7/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  selonteon johdosta hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin julkisen talouden vakauttamiseksi vaiheittain vahvistamalla edelleen kestävän talouskasvun edellytyksiä, työllisyyttä, kilpailukykyä, osaamista sekä julkisen hallinnon tuottavuutta.  
  Helsingissä 10.6.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri