Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.14

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2017 vp KAA 2/2016 vp  Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

KAA 2/2016 vp
LaVM 1/2017 vp

Asia

Eduskunnalle on 22 päivänä kesäkuuta 2016 jätetty kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta (KAA 2/2016 vp — aloitteen edustajat Jukka-Pekka Rahkonen ja Pasi Kimmo Turunen, varaedustaja Ina Marianne Litma, vireillepanijat Jukka-Pekka Rahkonen ja Pasi Kimmo Turunen). 

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2016 lähettänyt aloitteen lakivaliokuntaan valmisteltavasti käsiteltäväksi. 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Lakivaliokunta (LaVM 1/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 22.2.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri