Viimeksi julkaistu 14.2.2022 15.27

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2022 vp K 15/2020 vp  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

K 15/2020 vp
PeVM 16/2021 vp

Asia

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 (K 15/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 16/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 9.2.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri