Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.20

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2017 vp K 13/2017 vp  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016

K 13/2017 vp
PeVM 1/2017 vp

Asia

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016 (K 13/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 1/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 25.10.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri