Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.25

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2018 vp VNS 2/2018 vp  Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

VNS 2/2018 vp
MmVM 15/2018 vp

Asia

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko (VNS 2/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 15/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 29.11.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri