Eduskunnan kirjelmä
EK
30
2018 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
VNS 2/2018 vp
MmVM 15/2018 vp
Asia
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko (VNS 2/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Maa- ja metsätalousvaliokunta (MmVM 15/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 29.11.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 30.11.2018 15.48