Viimeksi julkaistu 8.10.2021 14.42

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2021 vp K 14/2021 vp  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020

K 14/2021 vp
LiVM 18/2021 vp

Asia

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020 (K 14/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 18/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 7.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri