Eduskunnan kirjelmä
EK
31
2017 vp
Eduskunta
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 4/2017 vp
LiVM 19/2017 vp
Asia
Eduskunnalle on 8 päivänä kesäkuuta 2017 jätetty kansalaisaloite kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen (KAA 4/2017 vp — aloitteen edustaja Matti Antero Hietanen ja varaedustaja Maritta Hannele Tammiluoma, vireillepanija Matti Antero Hietanen). 
Eduskunta on 28 päivänä kesäkuuta 2017 lähettänyt aloitteen liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 19/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteen. 
Helsingissä 16.11.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 17.11.2017 14:40