Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2020 vp M 5/2019 vp  Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen

M 5/2019 vp
PeVM 21/2020 vp

Asia

Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen (M 5/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 21/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt

ettei se anna suostumustaan ed. Mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta, jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan. 
Helsingissä 26.6.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri