Viimeksi julkaistu 26.6.2020 14.27

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2020 vp M 5/2019 vp  Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen

Eduskunta
M 5/2019 vp
PeVM 21/2020 vp

Asia

Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen (M 5/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 21/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  ettei se anna suostumustaan ed. Mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta, jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan. 
  Helsingissä 26.6.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri