Eduskunnan kirjelmä
EK
31
2020 vp
Eduskunta
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen
M 5/2019 vp
PeVM 21/2020 vp
Asia
Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen (M 5/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 21/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
ettei se anna suostumustaan ed. Mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta, jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan. 
Helsingissä 26.6.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 26.6.2020 14.27