Viimeksi julkaistu 24.9.2020 11.34

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2020 vp K 18/2019 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019

Eduskunta
K 18/2019 vp
TrVM 3/2020 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019 (K 18/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 3/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 23.9.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri