Viimeksi julkaistu 15.10.2021 15.39

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2021 vp K 4/2021 vp  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

K 4/2021 vp
UaVM 4/2021 vp

Asia

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020 (K 4/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 4/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 14.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri