Eduskunnan kirjelmä
EK
33
2017 vp
Eduskunta
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016
K 6/2017 vp
SiVM 10/2017 vp
Asia
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016 (K 6/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 10/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 30.11.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 1.12.2017 14.22