Viimeksi julkaistu 15.10.2021 15.54

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2021 vp K 7/2021 vp  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020

K 7/2021 vp
UaVM 7/2021 vp

Asia

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020 (K 7/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 7/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.  
Helsingissä 14.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri