Viimeksi julkaistu 25.9.2020 16.13

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2020 vp KAA 4/2019 vp  Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa

Eduskunta
KAA 4/2019 vp
SiVM 2/2020 vp

Asia

Eduskunnalle on 19 päivänä kesäkuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa (KAA 4/2019 vp — aloitteen vireillepanija ja edustaja Ari Koponen ja varaedustaja Petra Liuska). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 2/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen. 
  Helsingissä 25.9.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri