Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.34

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2020 vp KAA 4/2019 vp  Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa

KAA 4/2019 vp
SiVM 2/2020 vp

Asia

Eduskunnalle on 19 päivänä kesäkuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa (KAA 4/2019 vp — aloitteen vireillepanija ja edustaja Ari Koponen ja varaedustaja Petra Liuska). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 2/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen. 
Helsingissä 25.9.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri