Viimeksi julkaistu 28.10.2021 10.21

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2021 vp K 5/2021 vp  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020

K 5/2021 vp
TaVM 25/2021 vp

Asia

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020 (K 5/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 25/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.  
Helsingissä 21.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri