Viimeksi julkaistu 6.10.2020 11.58

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2020 vp K 2/2019 vp  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018

Eduskunta
K 2/2019 vp
PeVM 16/2020 vp

Asia

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018 (K 2/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 16/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 1.10.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri