Viimeksi julkaistu 16.10.2020 16.16

Eduskunnan kirjelmä EK 37/2020 vp K 2/2020 vp  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

Eduskunta
K 2/2020 vp
SiVM 9/2020 vp

Asia

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019 (K 2/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 9/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 16.10.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri