Eduskunnan kirjelmä
EK
38
2018 vp
Eduskunta
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
K 23/2018 vp
UaVM 15/2018 vp
Asia
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 (K 23/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 15/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 21.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.2.2019 14.00