Viimeksi julkaistu 18.11.2021 13.36

Eduskunnan kirjelmä EK 38/2021 vp K 21/2020 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020

K 21/2020 vp
TrVM 3/2021 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020 (K 21/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 3/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 17.11.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri