Viimeksi julkaistu 16.10.2020 14.43

Eduskunnan kirjelmä EK 39/2020 vp K 20/2019 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Eduskunta
K 20/2019 vp
TrVM 5/2020 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019 (K 20/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 5/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 14.10.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri