Viimeksi julkaistu 18.11.2021 13.39

Eduskunnan kirjelmä EK 39/2021 vp K 2/2021 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020

K 2/2021 vp
TrVM 4/2021 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020 (K 2/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 4/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 17.11.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri