Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2020 vp K 21/2019 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

K 21/2019 vp
TrVM 2/2020 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa (K 21/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 2/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 11.3.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri