Viimeksi julkaistu 10.2.2021 13.16

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2021 vp K 7/2020 vp  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019

Eduskunta
K 7/2020 vp
StVM 43/2020 vp

Asia

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019 (K 7/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 43/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 4.2.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri