Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EK 41/2018 vp

Viimeksi julkaistu 1.3.2019 11.24

Eduskunnan kirjelmä EK 41/2018 vp KAA 3/2018 vp  Kumotaan HE 124/2017 vp

Eduskunta
KAA 3/2018 vp
StVM 32/2018 vp

Asia

Eduskunnalle on 9. päivänä maaliskuuta 2018 jätetty kansalaisaloite Kumotaan HE 124/2017 vp (KAA 3/2018 vp — aloitteen vireillepanija Martin-Éric Racine ja varaedustaja Mika Luoma). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 32/2018 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hylännyt kansalaisaloitteen. 
  Helsingissä 27.2.2019 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri