Eduskunnan kirjelmä
EK
42
2018 vp
Eduskunta
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
KAA 5/2018 vp
SiVM 17/2018 vp
Asia
Eduskunnalle on 8. päivänä toukokuuta 2018 jätetty kansalaisaloite Maksuton toisen asteen koulutus kaikille (KAA 5/2018 vp — aloitteen vireillepanijat Bicca Olin, Eini Järvi, Pinja Perttunen, Eero Rämö, Pietu Heiskanen, Jasmina Khabbal, Hanna Markkula-Kivisilta ja edustaja Tiina-Maria Levamo sekä varaedustaja Riitta Hyytinen). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sivistysvaliokunta (SiVM 17/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 
1.
Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii siitä, että toisen asteen koulutuksen järjestäjille aikaansaadaan ohjeistus, jossa koulutuksen järjestäjille tähdennetään tarvetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä sekä keinoista, joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mahdollisesti välttää.  
2.
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi toisen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten kehitystä ottaen huomioon opintotukilain (65/1994) mukainen oppimateriaalilisä ja opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi käynnistetyt hankkeet sekä tekee seuranta- ja arviointitiedon perusteella selvityksen ja tarvittaessa ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Selvitykseen tulee sisällyttää perusteellinen lapsivaikutusten arviointi.  
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen. 
 
 
 
Helsingissä 27.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 1.3.2019 11.21