Viimeksi julkaistu 10.11.2020 15.13

Eduskunnan kirjelmä EK 42/2020 vp K 20/2020 vp  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019

Eduskunta
K 20/2020 vp
TaVM 27/2020 vp

Asia

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019 (K 20/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 27/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 5.11.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri