Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.25

Eduskunnan kirjelmä EK 43/2018 vp K 19/2018 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018

K 19/2018 vp
TrVM 10/2018 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018 (K 19/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 10/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin valtion riskienhallinnan parantamiseksi ja määrittelee vuoden 2020 loppuun mennessä valtioneuvostotasoiseen, hallinnonalatasoiseen ja virastotasoiseen riskienhallintaan yhteensopivat ja toimivat menettelytavat sekä määrittää asiassa vastuuministeriöt ja muut vastuusuhteet. 
 
Helsingissä 28.2.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri