Viimeksi julkaistu 10.11.2020 15.16

Eduskunnan kirjelmä EK 43/2020 vp K 6/2020 vp  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019

Eduskunta
K 6/2020 vp
LiVM 11/2020 vp

Asia

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019 (K 6/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 11/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 5.11.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri